Archiv článků

 • 17.04.2010 Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

  Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

  V pátek 16. dubna 2010 ve 21.00 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík, oznámil to provinciál českých jezuitů P. František Hylmar. Byl znám jako nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury. Celý svůj život zasvětil badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů.
  Přečíst
 • 14.04.2010 Týden modliteb za povolání

  Týden modliteb za povolání

  Ve dnech 18.4. – 25.4. 2010 proběhne Týden modliteb za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Letošní téma zní: „Svědectví probouzí povolání.“
  Přečíst
 • 12.04.2010 Biskup požehná vína prezentovaná na výstavě Vinařské Litoměřice

  Biskup požehná vína prezentovaná na výstavě Vinařské Litoměřice

  Osmý ročník mezinárodní prodejní výstavy vín Vinařské Litoměřice 2010 se letos koná ve dnech 16. a 17. dubna v Domě kultury v Litoměřicích. Vína požehná litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který se zúčastní slavnostního zahájení výstavy od 16 hodin a následně slavnostního ceremoniálu s předáním ocenění vítězům soutěže vín.
  Přečíst
 • 12.04.2010 Před šedesáti lety přijal Mons.ThDr. Josef Koukl kněžské svěcení

  Před šedesáti lety přijal Mons.ThDr. Josef Koukl kněžské svěcení

  Emeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl si 23. dubna 2010 v 18.00 hodin při poutní mši svaté v kostele sv.Vojtěcha v Litoměřicích připomene šedesát let od svého kněžského svěcení.
  Přečíst
 • 12.04.2010 Kondolence biskupa Jana Baxanta

  Kondolence biskupa Jana Baxanta

  Kondolence litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k úmrtí polského prezidenta a jeho delegace při leteckém neštěstí u Smolenska (Rusko), které se stalo v sobotu 10. dubna 2010.
  Přečíst
 • 12.04.2010 Na téma „Bible – kniha pro moderní dobu?“ přednášel na UJEP v Ústí nad Labem R. D. Mgr. Jiří Voleský

  Na téma „Bible – kniha pro moderní dobu?“ přednášel na UJEP v Ústí nad Labem R. D. Mgr. Jiří Voleský

  Volný přednáškový cyklus, tematicky zaměřený na minulost i současnost české katolické církve, který pořádá filosofická fakulta spolu s Biskupstvím litoměřickým, je určen pro studenty i veřejnost.
  Přečíst
 • 09.04.2010 \

  \""Myšlenka na den\"" na 2. neděli velikonoční v Radiu Proglas

  Před lety jsem se při hodině náboženství pokusil přiblížit velikonoční událost, o které se každoročně zmiňuje dnešní neděle. Nyní neděle Božího milosrdenství, neděle Tomášova i, řečeno trochu s nadsázkou, neděle zavřených dveří...
  Přečíst
 • 09.04.2010 Pět let pontifikátu Benedikta XVI.

  Pět let pontifikátu Benedikta XVI.

  Dne 14. dubna 2010 od 10.30 hodin se koná kulatý stůl věnovaný pátému výročí volby papeže Benedikta XVI., který pořádá Tiskové středisko ČBK pro novináře a ostatní zájemce o dané téma. Jako hosté se svými příspěvky vystoupí litoměřický biskup Jan Baxant, historik PhDr. Petr Kubín, pedagog Katolické teologické fakulty UK, doc. MUDr. Petr Hach, přednosta Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Mgr. Pavel Mareš, redaktor Karmelitánského nakladatelství.
  Přečíst
 • 09.04.2010 Výstava \

  Výstava \""Benedikt XVI. v České republice\""

  Výstava fotografií Benedikt XVI. v České republice, která se pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera koná na Pražském hradě v prostorách Mladotova domu, bude slavnostně zahájena v pátek 9. dubna 2010 a potrvá do konce června.
  Přečíst
 • 09.04.2010 Český rozhlas: Salesiáni ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Český rozhlas: Salesiáni ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Pohlédneme-li na činnost salesiánů ve svobodném dvacetiletí v Česku po roce 1990, zjistíme, že je velmi různorodá. Podílejí se na provozování knižního nakladatelství Portál, zapojují se do práce sdělovacích prostředků: Radia Proglas, ostravské Telepace, TV Noe. K jejich povolání ale patří také výuka a misijní činnost. Pro tu našli otevřený prostor v litoměřické diecézi. O „salesiánské rodině“ a o mládežnických „oratořích“ hovoří Beno Beneš, delegát pro misie, který byl v letech 1993–1999 provinciálem salesiánů.
  Přečíst
 • 09.04.2010 Český rozhlas: Redemptoristé ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Český rozhlas: Redemptoristé ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Letos uplynulo 20 let od doby, kdy byl po pádu komunismu na našem území obnoven plnohodnotný řeholní život. O tom, jaký je skutečný a praktický život řeholních společenství ve svobodných poměrech, mluvíme s generálním vikářem litoměřického biskupství, P. Stanislavem Přibylem, členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, redemptoristů (CSsR).
  Přečíst
 • 09.04.2010 Český rozhlas: S biskupem Baxantem o zasvěceném životě ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Český rozhlas: S biskupem Baxantem o zasvěceném životě ve svobodném dvacetiletí v Česku

  Začátkem února roku 1990 byl při slavnostní bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v tehdejším Československu obnoven plnohodnotný řeholní život. Dar svobodné volby způsobu života, který byl v letech socialistického zřízení potlačován a perzekvován, si letos už po dvacáté připomínají příslušníci řeholních komunit v jednotlivých diecézích. Na toto téma v jeho obecnější rovině jsme se zeptali biskupa litoměřické diecéze Jana Baxanta.
  Přečíst