Archiv článků

  • 22.09.2009 Biskup Jan Baxant navštívil Nepomuceno

    Biskup Jan Baxant navštívil Nepomuceno

    Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil v sobotu 19. září 2009 římskou papežskou kolej Nepomuceno. Návštěva se konala v rámci jeho první cesty do Říma na Setkání biskupů vysvěcených během uplynulého roku. Týdenního setkání, které pořádá Kongregace pro biskupy na papežském institutu Regina Apostolorum, se účastnilo 115 biskupů z celého světa. Kardinál Tarcisio Bertone ho zahájil slovy: Svatí pastýři - to je to, co potřebuje křesťanský lid.
    Přečíst
  • 22.09.2009 Biskup Josef požehnal žernosecké vinice

    Biskup Josef požehnal žernosecké vinice

    Emeritní biskup Josef Koukl požehnal v sobotu 19. září úrodu a vinice Velkých Žernosek. Mší svatou v místním kostele sv. Mikuláše a žehnáním vinic začalo první letošní vinobraní v kraji.
    Přečíst
  • 22.09.2009 V Doksanech si připomněli vysvěcení chrámu

    V Doksanech si připomněli vysvěcení chrámu

    Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl sloužil v pátek 18. září mši svatou při příležitosti slavnosti výročí posvěcení kostela Narození Panny Marie v Doksanech. Stavba je součástí doksanského kláštera, ještě nedokončenou ji vysvětil v roce 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík.
    Přečíst
  • 22.09.2009 Litoměřičtí senioři se sešli s biskupem Josefem

    Litoměřičtí senioři se sešli s biskupem Josefem

    Litoměřičtí senioři se sešli ve středu 16. září s emeritním biskupem Josefem Kouklem na dalším z pravidelných setkání, které pořádají jednou měsíčně v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Tentokrát byla tématem schůzky návštěva papeže Benedikta XVI. V České republice.
    Přečíst
  • 17.09.2009 Interdiecézní projekt v Roce kněží na památku papežské návštěvy

    Interdiecézní projekt v Roce kněží na památku papežské návštěvy

    U příležitosti nadcházející apoštolské návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. byl skupinkou kněží a diecézních kampanologů připraven Interdiecézní projekt kněžských zvonů, který má být trvalou památkou na papežskou návštěvu. Katoličtí kněží naší země se podílí na celonárodní kněžské sbírce na nové zvony pro rodiště sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.
    Přečíst
  • 16.09.2009 Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

    Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

    Ke čtenářům se tento týden dostává nové číslo měsíčníku litoměřické diecéze, časopis Zdislava. Abychom rozšířili okruh jejích čtenářů, budou výtisky Zdislavy zveřejňovány jako pdf na webových stránkách litoměřického biskupství. První z nich, právě vydané zářijové číslo, se zde již nachází.
    Přečíst
  • 14.09.2009 Hospic sv. Štěpána koupí z daru polohovací lůžko

    Hospic sv. Štěpána koupí z daru polohovací lůžko

    Finanční dar ve výši 30 tisíc korun předali v pondělí 14. září zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích na nákup polohovacího lůžka pro oddělení sociálního bydlení. Celkem tak Nadační fond Umění doprovázet podpořil projekt sociálního bydlení v hospici částkou přes 270 tisíc korun.
    Přečíst
  • 12.09.2009 V Rumburku si připomněli posvěcení Svaté chýše

    V Rumburku si připomněli posvěcení Svaté chýše

    V rumburské Loretě se 12. září konaly již třinácté Loretánské slavnosti jako připomínka dostavby a posvěcení loretánské kaple Panny Marie v září roku 1707. Letos si sem cestu našlo na devět set návštěvníků. Slavnost posvěcení v klášterním kostele sv. Vavřince celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
    Přečíst
  • 11.09.2009 Pokus

    Pokus

    Přečíst
  • 11.09.2009 Praktické informace pro poutníky papežské návštěvy

    Praktické informace pro poutníky papežské návštěvy

    Dnes byly z Biskupství litoměřického distribuovány místenky a materiály vztahující se k papežské návštěvě do jednotlivých farností. Do 28. srpna 2009 o místenku na bohoslužbu do Staré Boleslavi požádalo celkem 3173 a do Brna 230 lidí z litoměřické diecéze.
    Přečíst
  • 11.09.2009 Od tragické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka uplynulo pět let

    Od tragické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka uplynulo pět let

    Zádušní mše svatá za P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze zavražděného 11.9.2004 na faře v Třebenicích na Litoměřicku, se bude v den 5. výročí jeho tragické smrti konat ve farním kostele Narození Panny Marie v Třebenicích i v Kunštátě, kde je pohřben. V Kunštátě ji bude sloužit a modlitbu u hrobu otce Ladislava povede litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
    Přečíst
  • 11.09.2009 šíéáčéíšěáčéášě

    šíéáčéíšěáčéášě

    šřščřščřšč
    Přečíst