Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy, rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima v celé široké rodině. Centrum usiluje o prosazování celospolečenské důležitosti pevného manželského svazku a prohlubování jeho podstaty. Pořádá přednášky, týdenní kurzy, víkendové programy. Centrum pro rodinu je členem Asociace center pro rodinu, jejíž síť pokrývá celou ČR. Tato asociace je navázána na ostatní světové federace, asociace a svazy. Asociace center pro rodinu je členem Mezinárodní federace center pro přípravu na manželství (FICPM) a Federace rodinných svazů při OSN (FAFCE).

Nabízené programy

 • Manželská setkání
 • Podzimní a jarní Obnovy Manželských setkání
 • Víkend pro matky a dcery
 • Víkendy pro ženy
 • Víkendy pro chlapy ze severu
 • Víkendy pro otce s dospívajícím synem I., aneb: „Mnoho mužů má děti,  ale málo dětí má otce!
 • Pokračovací víkendy pro otce s dospívajícím synem II.
 • Pokračovací víkendy pro syny III. - V.
 • Příprava snoubenců v rodině - příprava na manželství
 • Setkání rodin
 • Měsíční setkávání žen
 • Měsíční setkávání mužů
 • Přednášková činnost
 • Osvětová činnost - ve sdělovacích prostředcích
 • Úzce spolupracujeme s organizacemi a sítí odborníků věnujícími se rodinné   problematice

Kontakt

Ing. František Růžička
předseda občanského sdružení Centrum pro rodinu
e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz
mobil: (+420) 602 282 520

Mgr. Ivana Růžičková
výkonný manažer a člen rady občanského sdružení
e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz
mobil: (+420) 731 158 924

Centrum pro rodinu, občanské sdružení

Husitská 128/32
417 41 Krupka 3
tel.: (+420) 417 852 315
web: www.centrumprorodinu.cz

Projekty

Centrum pro rodinu Vám bude vděčné za jakýkoliv příspěvek na běžnou činnost a aktivity spojené s realizací jednotlivých akcí (např. odborná literatura, honoráře přednášejících, kancelářské potřeby apod.).