Diecézní centrum pro mládež

Diecézní centrum pro mládež (DCM) slouží jako nástroj biskupa v oblasti pastorace mládeže. Poskytuje mu podněty, návrhy, zpětnou vazbu. Podporuje základní společenství mládeže komunikací, osobními návštěvami a formací a vzděláváním animátorů. Snaží se sloužit všem mladým lidem v diecézi modlitbou, zájmem, osobními kontakty a pořádáním různých aktivit. Připravuje diecézní setkání mládeže, podílí se na přípravě celostátních setkání, pomáhá při organizaci účasti mladých z České republiky na světových setkáních mládeže se Svatým otcem. DCM je součástí Sekce pro mládež České biskupské konference (ČBK) a účastní se jejích pravidelných zasedání. Pobytem na Studijně formačním kurzu Sekce pro mládež

ČBK získávají pracovníci centra speciální formaci a studijní přípravu pro diecézní pastoraci mládeže. K podpoře aktivit centra slouží občanské sdružení Matěj. DCM úzce spolupracuje s IDCŽM Křižovatka Příchovice.

Kontakt

Mgr. Petra Přenosilová

e-mail: dcm@dcml.cz
mobil: (+420) 731 402 534

Diecézní centrum pro mládež
tel.:
(+420) 416 738 065
Komenského 4
412 01 Litoměřice

web: www.dcml.cz