Diecézní pastorační centrum

Diecézní pastorační centrum je součástí Biskupství litoměřického a bylo založeno v roce 2001 litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem. Nyní pracuje pod vedením diecézního biskupa a pomáhá mu s organizací formačních setkání pro kněze, jáhny, asistenty a pomocníky činné v pastoraci, ale nejen pro ně. Dále pro pastoraci připravuje a nabízí praktické podklady i texty se spirituální tématikou.

Kontakt

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
e-mail: davidek@dltm.cz                                       

Adresa
Biskupství litoměřické
Dómské nám. 9
412 88 Litoměřice