Diecézní katechetické centrum

Diecézní katechetické centrum je pověřeno biskupem, aby podporovalo katechetickou činnost v diecézi, vzdělávání a formaci katechetů. Má zajišťovat zpětnou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečňování jeho pokynů.

Kontakt

Mgr. Marie Brůnová
delegát pro katechezi v litoměřické diecézi
adresa: Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
mobil: (+420) 731 402 553
e-mail: brunova@dltm.cz