Diecézní katechetické centrum

Diecézní katechetické centrum je pověřeno biskupem, aby podporovalo katechetickou činnost v diecézi, vzdělávání a formaci katechetů. Má zajišťovat zpětnou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečňování jeho pokynů.

Kontakt

adresa: Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
další kontakty