Diecézní katechetické centrum

Diecézní katechetické centrum je pověřeno biskupem, aby podporovalo katechetickou činnost v diecézi, vzdělávání a formaci katechetů. Má zajišťovat zpětnou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečňování jeho pokynů.

Kontakt

R.D. Mgr. Radek Jurnečka
vedoucí
mobil: (+420) 734 435 436
e-mail: arcidekanstvi-lbc@seznam.cz

Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Kostelní 7
460 01 Liberec
web: http://dkc.dltm.cz/