Archiv článků

 • 11.01.2010 Křesťané se scházejí ke společným modlitbám

  Křesťané se scházejí ke společným modlitbám

  Alianční týden modliteb letos probíhá od 10. do 17. ledna 2010. Na něj pak naváže od 18. do 25. ledna 2010 Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Aliančního týdne modliteb je verš z knihy Skutků 1,8 „a budete mi svědky“. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš z Lukášova evangelia 24,48 „Vy jste toho svědky.“
  Přečíst
 • 08.01.2010 Polští koledníci v litoměřické diecézi

  Polští koledníci v litoměřické diecézi

  Do litoměřické diecéze přijeli pomoci s koledou děti ze sousedního Polska. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice využila kontaktu s polským knězem otcem Ziombrou z diecéze Legnice a přijala jeho nabídku polských koledníků v období, kdy u nás probíhá Tříkrálová sbírka.
  Přečíst
 • 04.01.2010 Zádušní mše za P. Franze Sitteho

  Zádušní mše za P. Franze Sitteho

  V sobotu 9. ledna 2010 ve 14 hodin bude ve farním kostele sv. Kateřiny v Bořislavi sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zádušní mši sv. za P. Franze Sitteho u příležitosti padesátého výročí jeho tragické smrti.
  Přečíst
 • 22.12.2009 Zemřel Mons. Milan Bezděk

  Zemřel Mons. Milan Bezděk

  V úterý 22. prosince 2009, krátce před půl desátou hodinou dopolední, zemřel v Litoměřicích po dlouhé a těžké nemoci Mons. Milan Bezděk, bývalý generální vikář litoměřické diecéze.
  Přečíst
 • 21.12.2009 Vánoční poselství Mons. Jana Baxanta všem věřícím litoměřické diecéze

  Vánoční poselství Mons. Jana Baxanta všem věřícím litoměřické diecéze

  U příležitosti nadcházejících svátků narození Spasitele zasílá všem diecézánům biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant následující slova:
  Přečíst
 • 21.12.2009 List kardinála Hummese kněžím

  List kardinála Hummese kněžím

  U příležitost svátků vánočních spadajících do Roku kněží zasílá kardinál Cláudio Hummes, prefekt Kongregace pro klérus, kněžím následující list:
  Přečíst
 • 21.12.2009 Litoměřický chrámový sbor

  Litoměřický chrámový sbor

  Litoměřický chrámový sbor představí během letošních vánočních svátků dvě nové vánoční mše - II. Pastýřskou mši od Františka Laštůvky pro sbor, varhany a orchestr a Missu pastoralis, Op. 15 od Franze Schöpfa. V jeho podání letos poprvé zaznějí na Štědrý den při půlnoční bohoslužbě, která začíná v katedrále sv. Štěpána od 22 hodin.
  Přečíst
 • 21.12.2009 Svatojánský večer

  Svatojánský večer

  Biskupství litoměřické a Římskokatolická dómská farnost srdečně zvou v neděli 27. prosince 2009 v 17.00 hodin do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích na Svatojánský večer.
  Přečíst
 • 18.12.2009 Přehled vánočních bohoslužeb

  Přehled vánočních bohoslužeb

  Přinášíme Vám přehled nepravidelných vánočních bohoslužeb z území celé litoměřické diecéze. Výpis je k dispozici online a též jako soubor pdf. Jedná se o prvotní službu tzv. elektronického katalogu diecéze.
  Přečíst
 • 18.12.2009 Biskup požehnal nový most přes Labe

  Biskup požehnal nový most přes Labe

  Biskup Mons. Jan Baxant požehnal nový silniční most přes Labe v Litoměřicích, který byl ve čtvrtek 17. prosince 2009 slavnostně uveden do provozu. Stavba má řešit složitou dopravní situaci ve městě, podle litoměřického starosty Ladislava Chlupáče je nejvýznamnější dopravní stavbou regionu za posledních sto let.
  Přečíst
 • 15.12.2009 Dvacet let kostela sv. Václava v Mostě

  Dvacet let kostela sv. Václava v Mostě

  Dne 9. prosince 2009 uplynulo dvacet let od vysvěcení kostela sv. Václava v Mostě. Stejně dlouho působí při tomto kostele chrámový sbor Cantores sancti Venceslai. Slavnostní mši k této příležitosti celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v neděli 13. prosince.
  Přečíst
 • 15.12.2009 Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

  Vyšlo nové číslo časopisu Zdislava

  Tento týden vyšlo listopadové číslo měsíčníku litoměřické diecéze, časopis Zdislava. Výtisk je zároveň zveřejněn jako pdf na webových stránkách litoměřického biskupství.
  Přečíst