Archiv článků

 • 12.10.2009 Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Desátého desátý v deset hodin dopoledne, záměrně zvolená symbolika, zahájila slavnostní mši v kostele svaté Anny v Jedlce, jíž byl osobně přítomný litoměřický biskup Jan Baxant. Přijel požehnat nově zrekonstruované varhany, monumentální nástroj, do kostela, který se podle správce této farnosti, Marcela Hrubého, dá nazvat otcem kostelů na Děčínsku.
  Přečíst
 • 12.10.2009 Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Desátého desátý v deset hodin dopoledne, záměrně zvolená symbolika, zahájila slavnostní mši v kostele svaté Anny v Jedlce, jíž byl osobně přítomný litoměřický biskup Jan Baxant. Přijel požehnat nově zrekonstruované varhany, monumentální nástroj, do kostela, který se podle správce této farnosti, Marcela Hrubého, dá nazvat otcem kostelů na Děčínsku.
  Přečíst
 • 08.10.2009 Biskup Jan Baxant oslavil 61. narozeniny

  Biskup Jan Baxant oslavil 61. narozeniny

  Dvacátý sídelní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant oslavil ve čtvrtek 8. října 2009 své 61. narozeniny. Mezi prvními gratulanty byli zaměstnanci Biskupství litoměřického.
  Přečíst
 • 08.10.2009 Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedení

  Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedení

  Ve středu 7. října se v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem konala mše svatá Veni Sancte na zahájení nového akademického roku 2009/2010.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Setkání varhaníků a sbormistrů

  Setkání varhaníků a sbormistrů

  Zveme varhaníky a sbormistry na druhé letošní společné setkání v sobotu 17. října 2009 v Litoměřicích. Tématem bude: Nácvik adventních a vánočních skladeb a skladeb ke mši svaté, lektorem Mgr. Josef Zadina.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Zahajovací studentská mše sv. v Liberci

  Zahajovací studentská mše sv. v Liberci

  Slavnostní mši sv. Veni Sancte na zahájení nového akademického roku 2009/2010 pro studenty v Liberci bude sloužit 14. října v 18 hodin v libereckém arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši sv. bude na faře následovat setkání vysokoškolské mládeže.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Při posvícení budou požehnány opravené varhany v kostele sv. Anny v Jedlce

  Při posvícení budou požehnány opravené varhany v kostele sv. Anny v Jedlce

  V sobotu 10. října v 10 hodin požehná při mši sv. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant nově obnovené varhany, které návštěvníci uslyší v plné kráse poprvé od roku 1917. Tehdy při válečných rekvizicích přišly o největší cínové píšťaly zabavené jako cenný kov pro válečné účely. Po 2. světové válce se jejich neutěšený stav stále více prohluboval a posledních několik desetiletí byly zcela mimo provoz. Kostel sv. Anny v Jedlce prochází v současné době generální rekonstrukcí. Datum posvěcení prastarého jedlckého kostela neznáme, pouze rok 1234, kdy byl prvně zmiňován.
  Přečíst
 • 05.10.2009 Studenti poprosí o Boží vedení v novém akademickém roce

  Studenti poprosí o Boží vedení v novém akademickém roce

  Studentská bohoslužba u příležitosti zahájení akademického roku 2009/2010 se uskuteční ve středu 7. října 2009 od 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. Labem.
  Přečíst
 • 04.10.2009 Mons. Jan Baxant požehnal kostel sv. Václava v Deštné

  Mons. Jan Baxant požehnal kostel sv. Václava v Deštné

  V neděli 4. října litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil poutní mši sv. ve farním kostele sv. Václava v Deštné, který také po částečné opravě znovu požehnal.
  Přečíst
 • 03.10.2009 Promluvy Svatého otce

  Promluvy Svatého otce

  Promluvy Svatého otce Benedikta XVI. při jeho pastorační návštěvě České republiky.
  Přečíst
 • 02.10.2009 Biskup Jan Baxant požehnal nový domov pro seniory

  Biskup Jan Baxant požehnal nový domov pro seniory

  Nový Domov pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích, jehož provozovatelem je Farní charita Litoměřice, byl ve čtvrtek 1. října 2009 slavnostně otevřen. Za účasti zástupců města, Ústeckého kraje a Parlamentu České republiky jej požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
  Přečíst
 • 02.10.2009 Salesiáni otevřeli nové středisko pro práci s mládeží

  Salesiáni otevřeli nové středisko pro práci s mládeží

  Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích slavnostně otevřelo ve středu 30. září 2009 nové prostory střediska na Luně v Teplicích – Trnovanech. Slavnosti se spolu se zástupci města, Ústeckého kraje, zástupci zřizovatele Salesiánské provincie Praha a dalšími hosty zúčastnil a nové prostory pro práci s dětmi a mládeží požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
  Přečíst