Archiv článků

 • 21.10.2009 Dvacáté výročí svatořečení Anežky České

  Dvacáté výročí svatořečení Anežky České

  Oslavy 20. výročí svatořečení Anežky České, kterou kanonizoval papež Jan Pavel II. ve Vatikánu 12.11.1989, se budou konat v klášteře a kostele Narození Panny Marie v Doksanech ve dnech 13. a 14.11.2009. Mši svatou zde bude sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
  Přečíst
 • 20.10.2009 Žehnání zrekonstruované kaple v Medonosích

  Žehnání zrekonstruované kaple v Medonosích

  V sobotu 17. října požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant opravenou kapli v obci Medonosy v severní části Mělnického okresu.
  Přečíst
 • 15.10.2009 Zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci

  Zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci

  Slavnostní mší sv. Veni Sancte v libereckém arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého byl zahájen nový akademický rok 2009/2010 pro studenty Technické Univerzity v Liberci. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
  Přečíst
 • 15.10.2009 Zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci

  Zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci

  Slavnostní mší sv. Veni Sancte v libereckém arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého byl zahájen nový akademický rok 2009/2010 pro studenty Technické Univerzity v Liberci. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
  Přečíst
 • 12.10.2009 Reinstalace sochy sv. Prokopa v Mukově

  Reinstalace sochy sv. Prokopa v Mukově

  Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal sochu sv. Prokopa, která se po více jak půl století vrátila zpět na Mukovskou náves jako významný prvek obnovy kulturní identity obce.
  Přečíst
 • 12.10.2009 Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Desátého desátý v deset hodin dopoledne, záměrně zvolená symbolika, zahájila slavnostní mši v kostele svaté Anny v Jedlce, jíž byl osobně přítomný litoměřický biskup Jan Baxant. Přijel požehnat nově zrekonstruované varhany, monumentální nástroj, do kostela, který se podle správce této farnosti, Marcela Hrubého, dá nazvat otcem kostelů na Děčínsku.
  Přečíst
 • 12.10.2009 Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Jedlcké varhany požehnal biskup Baxant

  Desátého desátý v deset hodin dopoledne, záměrně zvolená symbolika, zahájila slavnostní mši v kostele svaté Anny v Jedlce, jíž byl osobně přítomný litoměřický biskup Jan Baxant. Přijel požehnat nově zrekonstruované varhany, monumentální nástroj, do kostela, který se podle správce této farnosti, Marcela Hrubého, dá nazvat otcem kostelů na Děčínsku.
  Přečíst
 • 08.10.2009 Biskup Jan Baxant oslavil 61. narozeniny

  Biskup Jan Baxant oslavil 61. narozeniny

  Dvacátý sídelní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant oslavil ve čtvrtek 8. října 2009 své 61. narozeniny. Mezi prvními gratulanty byli zaměstnanci Biskupství litoměřického.
  Přečíst
 • 08.10.2009 Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedení

  Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedení

  Ve středu 7. října se v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem konala mše svatá Veni Sancte na zahájení nového akademického roku 2009/2010.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Setkání varhaníků a sbormistrů

  Setkání varhaníků a sbormistrů

  Zveme varhaníky a sbormistry na druhé letošní společné setkání v sobotu 17. října 2009 v Litoměřicích. Tématem bude: Nácvik adventních a vánočních skladeb a skladeb ke mši svaté, lektorem Mgr. Josef Zadina.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Zahajovací studentská mše sv. v Liberci

  Zahajovací studentská mše sv. v Liberci

  Slavnostní mši sv. Veni Sancte na zahájení nového akademického roku 2009/2010 pro studenty v Liberci bude sloužit 14. října v 18 hodin v libereckém arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši sv. bude na faře následovat setkání vysokoškolské mládeže.
  Přečíst
 • 07.10.2009 Při posvícení budou požehnány opravené varhany v kostele sv. Anny v Jedlce

  Při posvícení budou požehnány opravené varhany v kostele sv. Anny v Jedlce

  V sobotu 10. října v 10 hodin požehná při mši sv. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant nově obnovené varhany, které návštěvníci uslyší v plné kráse poprvé od roku 1917. Tehdy při válečných rekvizicích přišly o největší cínové píšťaly zabavené jako cenný kov pro válečné účely. Po 2. světové válce se jejich neutěšený stav stále více prohluboval a posledních několik desetiletí byly zcela mimo provoz. Kostel sv. Anny v Jedlce prochází v současné době generální rekonstrukcí. Datum posvěcení prastarého jedlckého kostela neznáme, pouze rok 1234, kdy byl prvně zmiňován.
  Přečíst